• Национален летен скаутски лагер
 • Национален летен скаутски лагер
 • Национален летен скаутски лагер
 • Национален летен скаутски лагер

Регион Бургас:
Групата се събира в 6:10 часа на 28.10.2022 г. (петък) в чакалнята на Централна ЖП гара Бургас. Билетите ще бъдат закупени предварително от водача на групата
Водач на групата: Афродита Сариева, телефон за връзка: 0887053320

Регион София:
Групата се събира в 07:30 часа на 28.10.2022 г. (петък) в чакалнята на Централна ЖП гара София. Билетите ще бъдат закупени предварително от водача на групата.
Водач на групата: Николай Лазаров, телефон за връзка: 0884843009

Регион Пловдив:
Групата се събира в 11:00 часа на 28.10.2022 г. (петък) в чакалнята на Автогара „Родопи“, Пловдив
Водач на групата: Мануела Гледачева, телефон за връзка: 0885636714

Общ сборен пункт - 11:20 часа, Автогара „Родопи“, Пловдив
Всички участници от други региони могат да се присъединят към удобна за тях група или да пътуват със собствен транспорт до общия сборен пункт. Ако някой участник няма да пътува със съответната група, трябва да извести предварително отговорника на групата.


Напомняме, че:
Таксата за участие в лагера включва транспорт от общия сборен пункт до хижата и обратно. Разходите за транспорт до общия сборен пункт не са включени в съответната сума.
Всеки участник трябва да носи при заминаването хартиено копие на бланката за участие, както и медицинска бележка, удостоверяваща здравословното ѝ/му състояние, издадена от личния лекар не по-рано от три дена преди пътуването.

Поздрави!
Екипът

 

Във връзка с нарастващата заболеваемост от COVID-19 в страната, ние от екипа на Национална Скаутска Организация на България (НСОБ) се стараем да превърнем Национален летен лагер 2022 г. в максимално безопасна среда, като осъзнаваме, че абсолютно безопасна среда в условията на епидемия няма. В тази връзка напомняме, че здравето е на първо място лична отговорност и в случай, че даден участник е във влошено здравословно състояние или е бил в контакт със заразно болни лица, той/тя не бива да се включва в лагера.

 

Поради съществуващите рискове от предаване на инфекция в затворени пространства, задължаваме участниците да носят маски по време на пътуването от и до мястото на лагера. 

 

Ние от екипа на НСОБ ще вземем всички необходими мерки за спазване на засилена хигиена и дезинфекция по време на лагера. Здравословното състояние на участниците ще бъде наблюдавано от квалифицирано медицинско лице.
Поради епидемичната обстановка в България, Национална Скаутска Организация на България е подготвила следния план за действие в кризисни ситуации, които са пряко свързани с COVID-19:

 

 • В случай, че участник от лагера проявява симптоми, обвързани с COVID-19, следва да бъдат взети следните мерки:
  1. Съответният участник от лагера ще бъде тестван с предварително съгласие от родителите/настойниците му. При несъгласие на родителите/настойниците да бъде направен бърз тест, участникът се отстранява от лагера, като транспортирането му остава ангажимент на родителите/настойниците. Таксата за лагер не се възстановява.
  2. В случай на положителен резултат от бързия тест за COVID-19, следва участниците от лагера, които са били в близост до съответното лице, да бъдат частично изолирани от останалите участници в лагера, с цел да се предотврати разпространението на COVID-19.
  3. В случай че някое от контактните лица впоследствие прояви симптоми, следва да бъде повторена гореспоменатата процедура.

 

 • В случай че над 20% от участниците в лагера са болни от COVID-19 (с положителни бързи тестове), лагерът се прекратява преждевременно.
  1. Лица с положителен тест за COVID-19, лица с проявени симптоми и контактни лица следва да бъдат взети от мястото на лагера от техните родители/настойници.
  2. За лица, които не проявяват симптоми и не са контактни, НСОБ се заема с организацията на транспорта и покрива транспортните разходи до общия сборен пункт – ЖП гара Габрово.
  3. При преждевременно прекратяване на лагера заради COVID-19, таксата за лагер не се възстановява.

 

Провеждането на Национален летен лагер 2022 г., както и всички взети превантивни мерки и настоящия план за действие са съобразени с действащите противоепидемични мерки на територията на Република България.

Регион Бургас:
Групата се събира в 8:00 часа на 03.08.2022 г. (сряда) в чакалнята на Централна ЖП гара Бургас. Билетите ще бъдат закупени предварително от водача на групата
Водач на групата: Теодора Радева; телефон за връзка: 0898640442

Регион Пловдив:
Групата се събира в 06:30 часа на 03.08.2022 г. (сряда) в чакалнята на Централна ЖП гара Пловдив. Билетите ще бъдят закупени предварително от водача на групата.
Водач на групата – Мануела Гледачева; телефон за връзка: 0885636714

Регион София:
Групата се събира в 06:30 часа на 03.08.2022г. (сряда) в чакалнята на Централна ЖП гара София. Билетите ще бъдят закупени предварително от водача на групата.
Водач на групата: Анастасия Иванчева; телефон за връзка: 0884404033


Регион Габрово:
Групата се събира в 13:00 часа на 03.08.2022г. (сряда) в чакалнята на Централна ЖП гара Габрово – сборен пункт.
Всички участници от други региони могат да се присъединят към удобна за тях група, или да пътуват със собствен транспорт до общия сборен пункт.


Ако някой участник няма да пътува със съответната група, трябва да извести предварително отговорника на групата.

Напомняме, че всеки участник трябва да носи при заминаването оригинала на бланката за участие и медицинска бележка от личния лекар, удостоверяваща здравословно състояние (издадена до три дни преди заминаването).

Поздрави!
Екипът