• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

 Министерство на младежта и спорта                                                                                                                                                                   Национална програма за младежта

На 9 и 10 септември 2017 г., в Народно читалище „Христо Смирненски 1945“, гр. София, се проведе първия модул на обучение на тема Организация на доброволчески инициативи и кампании. Обучението се проведе в изпълнение на проект „Учи, помагай и се забавлявай”, който се осъществява с финансовата помощ по Националната програма за младежта (2016-2020), подпрограма „Национални младежки инициативи и кампании“ на Министерството на младежта и спорта. Бенефициент на проекта е Сдружение „Национална скаутска организация на България“, а партньор е Фондация „Център за интелигентно и устойчиво развитие“.

В обучението взеха участие 20 младежи на възраст 15-29 години, които се запознаха с начините и етапите за ефективна организация и провеждане на доброволчески инициативи, като в детайли бяха разяснени етапите на планиране, изпълнение и контрол на дейностите. Опитните обучители дадоха добри примери и правила за организация и провеждане на кампании и инициативи, с акцент върху правните и логистични въпроси, включително за осигуряването на реда и безопасността на доброволците. Младежите имаха възможността да приложат наученото в практиката, с помощта на забавни игри, задачи и работа по реални казуси. Обучението приключи с темата за това как да оценим резултатите и ефекта от инициативата и да извлечем полезни уроци за организация на бъдещи инициативи.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

Съдържанието на настоящата публикация е отговорност на Сдружение „Национална скаутска организация на България“, като Министерство на младежта и спорта не отговаря за начина на използване на информацията.

 

Обучение

 

Обучение

 

Обучение

 

Обучение

 

Обучение

 

 Министерство на младежта и спорта                                                                                                                                                                   Национална програма за младежта

На 26 август 2017 г., от 10 ч., в сградата на Народно читалище „Христо Смирненски 1945“, кв. Лагера, се проведе пресконференция по проект „Учи, помагай и се забавлявай”, подкрепен от Министерство на младежта и спорта по Националната програма за младежта (2016-2020), подпрограма „Национални младежки инициативи и кампании“. Проектът се изпълнява от Сдружение "Национална скаутска организация на България" в партньорство с Фондация „Център за интелигентно и устойчиво развитие“.

Пресконференцията беше открита от ръководителя на проекта Андриана Станчева с представяне на целите на проекта, а именно насърчаване на младите хора от София и малките населени места да предприемат доброволчески инициативи, повишаване на мотивацията на младите хора за активно участие в живота на общността, придобиване на знания, умения и опит на младите хора за доброволчество чрез обучения и учене чрез правене, насърчаване приемането на различията от младите хора, чрез включване в дейностите на младежи в неравностойно положение. Ръководителят на проекта мотивира избора на тези цели с тревожната тенденция за увеличаване на младежите, които нито учат, нито работят, нито участват в някаква форма на преквалификация, като това е особено характерно за малките населени места. Според различни изследвания на УНИЦЕФ и ММС всеки пети младеж в България попада в тази група.

Координаторът на проекта Момчил Даскалов описа предстоящите дейности по проекта. До края на януари 2018 г. ще бъдат организирани и проведени от младежи, с подкрепата на опитни експерти, две доброволчески инициативи. Едната е за подобряване на физическата среда и включва благоустрояване на Екопътека „Кръста“ в община Рила. Другата инициатива е насочена към ангажиране на младежите със социални каузи и включва работа с деца със специфични образователни потребности в извънучилищна среда. За да се подкрепи процеса на практическо усвояване на умения, доброволческите дейности ще бъдат съпътствани от обучения за доброволчество и гражданско образование. Младите хора от столицата и от община Рила ще преминат през обучения по три основни теми: организация на доброволчески инициативи и кампании, привличане на съмишленици за доброволчески инициативи, гражданско поведение и култура.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

Съдържанието на настоящата публикация е отговорност на Сдружение „Национална скаутска организация на България“, като Министерство на младежта и спорта не отговаря за начина на използване на информацията.

 

Пресконференция

 

Пресконференция

 

Пресконференция

 

 

За участниците от гр. Пловдив:
Сборен пункт: Централна ЖП гара Пловдив в 11:20 часа.

За участниците от гр. София:
Сборен пункт: Централна ЖП гара София в 7:00 часа.
Молим ви да бъдете навреме, защото билетите ще се закупят на място!
За контакти: Афродита Сариева - 0887053320