• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

Стани скаут - онлайн форма

 {rsform 3}

Къде ни има

Къде ни има


Как да основеш отряд

Възрастови групи

   Още при създаването на скаутската организация са се обособили три различни възрастови групи, всяка от които работи по различни програми за обучение и дейности. Основно те са разделени така:

  1. Вълчета на възраст от 8 до 12 г.
  2. Скаути на възраст от 12 до 18 г.
  3. Ровери на възраст от 18 г. нагоре

   Вълчарството се занимава с децата и се стреми да ги направи по-добри деца. В него са заимствани всички герои от книгата на Ръдиард Киплинг „Книга за джунглата“. Чрез постоянни игри и приказки, вълчетата, под водачеството на Акела (Старшия вълк), се приучават да придобият добрите качества на животните и у тях се пробужда чувството за съзнание. Така малкото вълче се подготвя да стане скаут.

   Роверите са скаути с голям опит в скаутството, чиято задача е да помагат на своите по-малки приятели – скаути и вълчета, да преодолеят трудностите срещани в скаутския живот.

   Възрастните скаути обикновено вече са родители, преминали през програмите на скаутството и са техни привърженици. Те подпомагат водачите в работата им и заедно с родителите на скаутите създават Скаутски комитет към всеки отряд, дружина или регион. За повече информация посетете страницата Възрастни в скаутството.