• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

 
Участниците трябва да са на Централна ЖП гара Пловдив в 11:30 часа.
Георги Ангелов - 0988353324
 
За участниците от гр. София:
Сборен пункт: Централна ЖП гара София в 7:30 часа.
Молим ви, да бъдете навреме, защото ще се закупи групов билет от отговорника.
Влакът тръгва в 8:30 часа.
Отговорник за гр. София:
Момчил Даскалов - 0877004408
 
За участниците от гр. Варна:
Влакът тръгва в 08:40 часа.
Отговорник за гр. Варна:
Георги Ангелов - 0988353324
 
За участниците от гр. Бургас:
Влакът тръгва в 07:05 часа.
Отговорник за гр. Бургас:
Кристиана Жекова - 0884076301
 
За участниците от гр. Стара Загора:
Влакът тръгва в 09:25 часа.
Отговорник за гр. Стара Загора:
Кристиана Жекова - 0884076301
 
Водач на лагера:
Пламена Койчева - 0888262545