• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

Заминаване за Национален летен скаутски лагер 2023 г. на 02.08.2023 г.: 

Регион Бургас:
Групата се събира в 04:45 часа на 02.08.2023 г. (сряда) в чакалнята на Централна ЖП гара Бургас.

Водач на групата: Теодора Радева; телефон за връзка: 0898640442

Регион Пловдив:
Групата се събира в 07:30 часа на 02.08.2023 г. (сряда) в чакалнята на Централна ЖП гара Пловдив.

Водач на групата: Мануела Гледачева; телефон за връзка: 0885636714

 

Регион Габрово:
Групата се събира в 05:00 часа на 02.08.2023г. (сряда) в чакалнята на Централна ЖП гара Габрово. 

Водач на групата: Никола Николов; телефон за връзка: 0878280514


Регион София:
Групата се събира в 12:00 часа на 02.08.2023г. (сряда) в чакалнята на Централна Автогара София -  общ сборен пункт.

Водач на групата: Мирелла Димитрова; телефон за връзка: 0885010992

 

Всички билети (и за двете посоки) ще бъдат закупени предварително от водача групата. Пари за билети ще бъдат събрани от участниците при пристигане на съответния сборен пункт. Ако някой участник няма да пътува със съответната група от своето населено място, трябва да извести предварително отговорника на групата или водача на лагера в срок до 26.07.2023 г.


Всички участници от други региони могат да се присъединят към удобна за тях група, или да пътуват със собствен транспорт до общия сборен пункт - Централна Автогара София. И в двата случая предварително следва да уведомят отговорника на съответната група или водача на лагера - Йоана Григорова (тел. 0877990620) в срок до 26.07.2023 г.

Напомняме, че всеки участник трябва да носи при заминаването оригинала на бланката за участие и медицинска бележка от личния лекар, удостоверяваща здравословно състояние (издадена до три дни преди заминаването), както и картата си за 50% намаление към БДЖ (ако има такава).

 

 

Отпътуване от Национален летен скаутски лагер 2023 г.

За възрастова група вълчета (7 - 11 години), на 06.08.2023 г.: 

Регион София:
Групата се очаква да пристигне към 12:30 часа на Автогара София.
Водач на групата: Яна Чернова, телефон за връзка: 0894448185

Регион Бургас:
Групата се очаква да пристигне към 20:00 часа на ЖП гара Бургас.
Водач на групата: Афродита Сариева, телефон за връзка: 0887053320

Регион Пловдив:
Групата се очаква да пристигне към 16:00 часа на ЖП гара Пловдив.
Водач на групата - Гергана Едрева, телефон за връзка: 0886818311

Всички билети ще бъдат закупени предварително от водача групата. Ако някой участник няма да се прибира със съответните групи, молим да извести водачите на групите или водача на лагера, в срок до 02.08.2023 г.

 

Възрастова група скаути (12-18 години), на 13.08.2023 г. 

Регион София:
Групата се очаква да пристигне към 12:30 часа на Автогара София.
Водач на групата: Теодора Радева, телефон за връзка: 0898640442

Регион Бургас:
Групата се очаква да пристигне към 20:00 часа на ЖП гара Бургас.
Водач на групата Афродита Сариева, телефон за връзка: 0887053320

Регион Пловдив:
Групата се очаква да пристигне към 16:00 часа на ЖП гара Пловдив.
Водач на групата - Мануела Гледачева, телефон за връзка: 0885636714

Регион Габрово:
Групата се очаква да пристигне към 19:00 часа на ЖП гара Габрово.
Водач на групата: Стефани Христова, телефон за връзка: 0988940513

 

Всички билети ще бъдат закупени предварително от водача групата. Ако някой участник няма да се прибира със съответните групи, молим да извести водачите на групите или водача на лагера, в срок до 02.08.2023 г..


Всички участници от други региони могат да се присъединят към удобна за тях група, или да пътуват със собствен транспорт от общия сборен пункт - Централна Автогара София. И в двата случая предварително трябва да уведомят отговорника на групата или водача на лагера - Йоана Григорова (тел. 0877990620).