• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

Направи дарение по банков път

 

Това може да направите във всяка банка. Сметката на Национална скаутска организация на България е в ДСК - клон Калоян, град София.

 

Банковата сметка на Национална скаутска организация на България е:

IBAN: BG30STSA93000017892170;

BIC/SWIFT код: STSABGSF;

Банка ДСК, клон Калоян, град София;

Титуляр на сметката : "Национална скаутска организация на България".