• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
   Мисията на Национална Скаутска Организация на България е да допринесе за развитието на физически, духовни, интелектуални и обществени качества у младия човек. Да помогне за изграждането на по-добър свят, където хората са отговорни личности и играят конструктивна роля в обществото.

   Tова се постига чрез използване на така наречения "Скаутски Метод".

   Скаутският метод се състои най-общо от 4 компонента:

  • Скаутски закон и обещание
  • Учение чрез практика
  • Членуване в малки групи (патрули), където под ръководството на възрастните, децата и младежите се приучават към поемане на отговорност, самостоятелност, оформя се характер, придобива се компетентност, самочувствие и способност както да ръководят, така и да бъдат ръководени
  • Социално ангажирани програми от различен характер, в зависимост от интересите и възможностите на участниците