• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

НСОБСкъпи скаути,

На 19.11.2011г., от 10.00 часа на адрес ул.”Никола Петков”, с. Труд, община Марица ще се проведе годишното Общо делегатско събрание на Национална Скаутска Организация на България. Транспорта от Пловдив ще бъде организиран, като допълнителна информация ще бъде публикувана в седмицата преди събранието. В него могат да участват членове на НСОБ, които отговарят на изискванията упоменати в Устава на организацията и цитирани по-долу.  Глава Пета урежда всички условия по провеждането на ОДС и изискванията към делегатите.
 
Чл.19/2/. ОДС се състои от представители на всички региони, като броят на делегатите от всеки регион е пропорционален на членовете му, по квота, определена с решение на УС.

Чл.19/ал.3/ “Членове по право на ОДС са членовете на УС и КС, регионалните водачи. Административният секретар, международният комисар и отговорникът връзки с обществеността имат право на съвещателен глас в случай, че не са членове на НСОБ.”

Чл.19/ал.4/ “За делегати на ОДС се избират само отчели се с членски внос пълнолетни лица.”

Предложения по дневния ред и въпроси изращайте към УС на НСОБ на e-mail адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. най-късно до 4.11.2011г!

Управителен съвет на НСОБ
София, 18.10.2011г.
 
{socialsharebuttons}