• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

 Министерство на младежта и спорта                                                                                                                                                                   Национална програма за младежта

На 9 и 10 септември 2017 г., в Народно читалище „Христо Смирненски 1945“, гр. София, се проведе първия модул на обучение на тема Организация на доброволчески инициативи и кампании. Обучението се проведе в изпълнение на проект „Учи, помагай и се забавлявай”, който се осъществява с финансовата помощ по Националната програма за младежта (2016-2020), подпрограма „Национални младежки инициативи и кампании“ на Министерството на младежта и спорта. Бенефициент на проекта е Сдружение „Национална скаутска организация на България“, а партньор е Фондация „Център за интелигентно и устойчиво развитие“.

В обучението взеха участие 20 младежи на възраст 15-29 години, които се запознаха с начините и етапите за ефективна организация и провеждане на доброволчески инициативи, като в детайли бяха разяснени етапите на планиране, изпълнение и контрол на дейностите. Опитните обучители дадоха добри примери и правила за организация и провеждане на кампании и инициативи, с акцент върху правните и логистични въпроси, включително за осигуряването на реда и безопасността на доброволците. Младежите имаха възможността да приложат наученото в практиката, с помощта на забавни игри, задачи и работа по реални казуси. Обучението приключи с темата за това как да оценим резултатите и ефекта от инициативата и да извлечем полезни уроци за организация на бъдещи инициативи.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

Съдържанието на настоящата публикация е отговорност на Сдружение „Национална скаутска организация на България“, като Министерство на младежта и спорта не отговаря за начина на използване на информацията.

 

Обучение

 

Обучение

 

Обучение

 

Обучение

 

Обучение