• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

Скаутството е най-голямото младежко движение в България през 20 век.

То навлиза в страната след 1911 г., но точни сведения кой е първият център на скаутските идеи няма. Смята се, че това е или Варна или София. Избухването на Първата световна война обаче пречи за разпространението на движението в България.

През 1921 г. – само година след провеждането на първото Световно Скаутско Джамборе в Лондон, се учредява Организацията на Българските Младежи-Разузнавачи (ОБМР). По-видни дейци от основателите са Димитър Александров, Стефан Янчулев, Петър Траянов, като последният е избран за върховен скаут в страната.

През 1923 г. в София се организира лагер-школа, в която участват 186 момичета и момчета от всички краища на страната. Година по-късно българските скаути са признати за членове на Световната скаутска организация.

Над 2000 са участниците в Първия национален лагер-сбор през 1925 г., проведен в Борисовата градина, която остава постоянен бивак за скаутските палатки. Някои от провежданите паради в неделните дни из софийските улици са предвождани лично от Цар Борис III.

През 1926 г. се провеждат областни джамборета за Северна България в гр. Плевен и за Южна България в Стара Загора. През 1929 г. се провежда и Второто национална джамборе.

Най-голямата проява на българските скаути през двайсетте години е решителното им участие в помощ на бедстващите, в следствие на земетресението в Чирпан през 1928 г. Няколко десетки отряда от Стара Загора, Пловдив, София, Перник и др. се грижат за пострадалото население, като изграждат шест палаткови лагери и две полеви кухни. В продължение на два месеца те се грижат за ранените, участват във възстановяването на селищата и т.н.

В началото на трийсетте години ОБМР наброява над 60000 души в почти всички населени места на България. Българските скаути участват и в редица международни прояви – Второто межуднародно джамборе в Лондон през 1929 г., Третия международен конгрес в Бирмингам, Четвъртия международен конгрес във Виена през 1931 г.

След установяването на власт на Комунистическата партия след 1944 г. със закон от 1946 г. се забраняват всички младежки неполитически организации. Под ударите му попада и ОБМР. Възстановяването на организацията на българските скаути става през 1990 г. с навлизането на демократичните процеси в България. Националната скаутска организация на България е приемник на закритата Организация на Българските Младежи-Разузнавачи. Възстановяването става под името Организация на Скаутското Движение в България, а сегашното си име приема в началото на 21 век.