• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

 
Драги скаути и приятели,
 
Във връзка със специфичната ситуация в страната, причинена от COVID-19, екипът на НСОБ се старае да се придържа към приетите противоепидемиологични мерки. Поради тази причина взехме решение това лято да не се организират дейности, включващи струпване на хора, в това число и предстоящото Джамборе.
 
Пазете се, бъдете отговорни към Вас и околните и запазете скаутския си дух до следващите ни срещи.
 
 
Поздрави,
Екипът