• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

Съдържанието не е преведено

   Национална скаутска организация на България (НСОБ) е неправителствена и нестопанска организация с идеална цел – разпространение и развитие на скаутската идея в България. НСОБ предоставя възможност за личностно усъвършенстване на децата между 8-18 години, чрез своя собствена методика.

   Под личностно усъвършенстване ние разбираме насърчаване на физическото, интелектуалното, социалното и духовното благосъстояние на личноста, като чрез развитието на тези качества ние вярваме, че младежите са способни да разкрият най-доброто от своя потенциал.

   В НСОБ, вярваме че младите хора се развиват най-много когато им се възлагат отговорности, когато се „учат докато правят", когато работят в екип и когато вземат малки и внимателно обмислени рискове.

Uder Construction

The English version of the site is under construction!

Calendar

October 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31