• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

Длъжности в Патрула

Тук са изброени специалностите в патрула, които осигуряват нормалното му функциониране като едно цяло. Споменати са 7 длъжности,
но това не значи, че в един патрул от 5 човека, няма да има свързочник и интендант (например), защото не достигат хора.
Възможно е един човек да има повече от една длъжност в патрула, но не е приемливо двама души да споделят една и съща длъжност
(нито патрул, в който всички споделят длъжността хуморист).


Готвач / Интендант

На теб се пада тежката за дача да запушиш устите на твоя патрул... с вкусна храна, разбира се.
Както са казали римляните „Primarum Bouffare”, което ще рече: „Преди всичко да се нахраним”.


Преди и по време на поход

•    Разучаваш заедно с патрулния и отрядния водач къде ще се ходи, дали ще има нужда всеки патрул да си готви или не;
•    Грижиш се за необходимите съдове (ако ще се готви);
•    Правиш огнище (с чимове и камъни), независимо от това дали се готви или не;
•    Грижиш се огнището да бъде загасено и прикрито преди да напуснете бивака;
•    Показваш на новите скаути от твоя патрул, ако има нужда, различните видове огнища, начините за готвене на открито и т.н. 

Готвач


Строител

За да не се разпаднат дървено въжените ти конструкции още на втория ден или за да не се ограничат само до две лошо разпънати
палатки, няколко струпани камъка за огнище и разхвърляни наоколо дървета, трябва да има ОРГАНИЗАЦИЯ! Конструкция не се прави
изведнъж и на прима виста, трябва да имаш планове на различните елементи, разпределение на задачите. Тези планове не трябва да
са архитектурни шедьоври, а простички скици, но все пак трябва да знаеш предварително какво ще правиш. Не се впускай да правиш 1 000 000 неща едновременно.


Трябва да разпределиш задачите точно и ясно. На всяка свръзка на конструкциите работят двама скаута: един опитен и един неопитен.


Не заточавай новите да пренасят греди или да режат дървета. Потърси подходящи живи дървета от местността, използвай ги така,
че да не се налага да копаеш много.


Мястото, където прибираш инструментите, трябва да е строго определено, защото иначе се губи много време докато ги търсиш по земята.


Преди и по време на поход

•    Правиш дървено въжените конструкции по време на похода;
•    Носиш необходимото количество сезал за тези конструкции;
•    Обучаваш новите скаути от твоя патрул на възли и свързвания.

ДВК


 Хуморист

„Патрул, който пее е, патрул който живее, а патрул, който не пада духом е патрул, който ще оцелее.”

Преди и по време на поход

•    Твоята задача е да се грижиш да няма празни моменти по време на походите.
•    При подготвянето на игра от някой друг патрул или отрядния водач, ти ще се грижиш никой да не скучае.

хуморист


 Медик / Санитар

Ти трябва да си „Винаги Готов”, много повече от другите.
Ти си отговорен един малък инцидент да не се превърне в катастрофа!

Преди и по време на поход

•    Разучаваш заедно с патрулния си водач и отрядния къде ще се ходи и преценяваш какви опасности може да се появят;
•    Ти се грижиш, при нужда, за изработване на носилки, правилното пренасяне на ранени и т.н.;
•    Твоя е задачата също така да се грижиш за обучението на новите скаути на основни умения за ПДП(първа долекарска помощ);

Медик


Свързочник

При него съобщението задължително се предава, неговата главна задача е наблюдението. Той е (слонската) памет на патрула.
Записва и пресъздава големите събития от живота на патрула. Те трябва да се пазят за бъдещите скаути, за да могат да се водят
от примерите и да се поучат от неуспехите. Грижи се за патрулния дневник.Преди и по време на поход

•    Ти си отговорен да покажеш на новите скаути тайните знаци и видовете кодиране,
които ще са им необходими;
•    Ти се грижиш за флагчетата, с които твоят патрул предава и приема съобщенията по морз;
•    Твоя е задачата всеки скаут от патрула ти да владее морзовата азбука;
•    Ти се грижиш за редовното и пълно попълване на патрулния дневник, като слагаш (където сметнеш за добре) снимки от някоя дейност. 

Свързочник


Топограф


Главната задача на топографа е да води патрула и то точно и вярно. При топографа няма „около”, „горе-долу” и т.н.
Тези, които разчитат на почти точните данни, ще се изгубят. Може би утре, може би след 100 години, но това ще се случи.
Скаутът винаги трябва да знае къде отива, да разбере кога е пристигнал там и да може да намери обратния си път.

Преди и по време на поход

•    Грижиш се за патрулната бусола;
•    Обучаваш новите скаути на начините на ориентиране с и без бусола, как да осеверяват карта, как да разчитат елементите на картата;
•    Грижиш се (заедно с останалите топографи от другите патрули) отряда да разполага с добра база от данни за различни места за походи и малки лагери (къде има подходящ терен , прилагаш карта и кроки, наличие на вода, дървета, комари и кърлежи, близост до населено място или хора);
•    Заедно със свързочника се грижите за патрулния дневник - трябва да е винаги попълнен и да има достатъчно ясни описания на живота на патрула.

Топограф