• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

Мишън Импосибру - Дунав Протокол09:23 22.09.2011г
Силистра, България

Оперативният екип пристига посредством влак на ЖП гара Силистра. Членовете биват осигурени с щаб квартира – обсерватория, както и с разходка из града (в Силистра е много яко). След подсилваща закуска започва операцията „Есенна Искрица 2011”.
Целта на първия дене  да се изготвят и разпространят агитационни материали целящи разпространението на скаутската идея в региона, както и че в най-скоро време ще се случва нещо около тях.

силистра1

11:15 23.09.2011г
централен площад, Силистра, България

Презентацията и агитацията върви с пълна сила, а желаещите да участват в замисления поход следващия ден растат в броя си. Късните часове на деня окупират вниманието на агентите с презентации за чудесата на космоса ни, изнесени от учениците в обсерваторията. Сериозната подготовка на домакините и труда на цялостния екип довежда вечерта до триумф на скаутското дело като изнася на свой ред презентации и вокални излагации на импровизиран лагерен огън в района на щаб квартирата.

силистра2

10:30 24.09.2011г
паметник в градска градина, Силистра, България

Опоменатият поход бележи началото си на сбор в градската градина на града. От там многобройната група скаути и бъдещи такива се отправят към крепостта Меджиди Табия в околността на Силистра. Там знанията на всички биват обогатени в история и скаутски умения. Бая игри биват изиграни, но голямата игра тепърва предстои.

силистра3

14:00 25.09.2011г
морска градина, Силистра, България

След усилени приготовления голямата игра – разковничето на есеннте скаутски игри стартира. Участниците са същите, от похода състоял се предишния ден, с леки попълнения. Класическия замисъл на играта е класически: да съберат и отгатнат кодирани съобщения разпръснати из красиви местности в непосредствена близост от старта. Играта продължава с часове достигаща края си и излъчвайки победителите си. Така завършва този есенен протокол с положителни резултати – силистренското скаутско семейство е по-голямо от всякога с възгледи да расте.

силистра4