• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

СПЕЦИАЛНОСТ МИСИЯ СКАУТМисия скаут

 

Мисия СКАУТ

За да придобие тази специалност, скаутът трябва да изпълни само едно условие: да представи скаутската идея на един наскоро присъединил се приятел по убедителен начин. Новакът трябва да е участвал в скаутската организация поне едно шестмесечие и поне веднъж да е спал на палатка.
Всеки новопостъпил в отряда позволява на този, който го е посветил в идеята, да носи тази нашивка. Тя се носи на десния ръкав и може да бъде придобита от всички в отряда, независимо от техния клас.
След като получи тази специалност, името на скаута се изпраща на екипа на Главния скаут и се записва в архива.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ЛАГЕРЛагер

 

Лагерник

1. Скаутът трябва да подрежда правилно раницата си и вещите му да са винаги подредени по време на лагера. Да притежава и използва правилно тоалетни и шевни принадлежности, да може да поддържа обувките и приборите си;
2. Да избере местата на патрулните конструкции, като си дава сметка за естетиката на лагера, естеството на почвата, наклона, ориентацията, близостта до вода, дърва за огън и защита срещу природните условия;
3. Да се грижи за организацията на патрулните материали:
• Да подготови и опакова материалите;
• Да потърси място за конструкциите;
• Да направи кроки на разположението на патрулния лагер: палатка, кухня, столова, санитарни възли и т.н.;
• Да ръководи правилното разпъване на палатката.
4. Да е лагерувал 25 вечери, не е задължително да са последователни, да е служил за пример със своите способности, дисциплина, лична хигиена и уважение към природата;
5. Да може да поправи, допълни палатка и да допълни лагерните материали на патрула си;
6. Да може да запали огън във всякакви метеорологични условия, като спазва правилата за безопасност. Да познава и използва дървата за огън и да може да приготви правилно храна за патрула си, като използва две огнища, едното от които да е повдигнато;
7. Да може да изгради подслон от естествени материали и да поддържа патрулния инвентар по време на лагер – да се грижи за палатката, да мие чиниите, да пере, да може да се погрижи за мръсната вода от кухнята и хранителните остатъци;
8. Да може да ръководи построяването на лагерна инсталация (кухня, столова и т.н.), като използва правилно избраната техника;
9. Да може да използва и прилага правилно всички възли от 3-ти, 2-ри и 1-ви клас;
10. След приключването на лагера да почисти и остави мястото така, както го е намерил;
11. Съвета на честта да го е припознал като полезен, активен и уважаващ другите лагерник.

 

Рибар в язовири и реки

1. Да може да лови риба в язовири и реки, като използва различни техники;
2. Да може да запазва и транспортира рибата;
3. Да има понятие от професионален риболов в язовирите и реките;
4. Да притежава свои собствени такъми и да може да ги поддържа;
5. Да обсъди с интенданта и готвача различните видове риба живеещи в спокойна вода, които могат да се купят или уловят и приготвят;
6. Да познава повече от 5 рецепти за риба, характерни за неговия регион;
7. Да познава законодателните изисквания за риболов в язовири и реки.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ГОТВАЧГотвач

 

Готвач

1. Скаутът трябва по естествен начин да запали огън и да може да го поддържа по всяко време от денонощието и във всякакви метеорологични условия, като се съобразява с терена и правилата за безопасност;
2. Да избере вида огнище, като се съобразява с обстоятелствата (терен, време, естествени материали) и желаната цел (силна топлина, много жар, силна светлина);
3. Да може да набави питейна вода по два различни начина, да я пази прясна и чиста от всякакви замърсители;
4. Да ръководи построяването на патрулната кухня: повдигнато огнище, мивка и маса за приготвяне на храната;
5. Да ръководи готвенето за патрула по време на поне 4 хранения: да състави меню по предварително определен бюджет, да направи покупките (забраняват се консерви), да се увери, че всяко ястие е напълно сготвено, сервирано топло и изглежда добре;
6. Да може добре да транжира месо и птици;
7. Да готви добре и да поддържа кухнята и готварските принадлежности в идеално състояние;
8. Да направи четири ястия от траперската кухня без съдове: месни шишчета или месо във фолио, скара, пилешко, яйца, картофи, риба, хляб...
9. Да има рецептурна и порционна книжка. Да знае количеството, което събира едно канче и една купа, да знае теглото на една лъжица захар, брашно, ориз и т.н.
10. Да направи и използва проста фурна;
11. Да направи готварски шедьовър (регионално или чуждестранно ястие), който ще се хареса на останалите от патрула и на водачите, по време на готварски конкурс.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯПредаване на съобщения

 

Кодировчик

1. Скаутът трябва да преплува 50 м. със съобщение в устата без да го изгуби;
2. Да пробяга 60 м. за 10 секунди и 1 км. за 3 мин. и 52 сек.;
3. Да може да предаде устно съобщение на разстояние от 1 км. в труден терен (4 етапа, единият от които през нощта). Ще се следи за достоверността на съобщението, начините, по които се използва терена, и скоростта на предаване;
4. Да скрие съобщение (от минимум 5 думи) по себе си така, че да не може да бъде открито от двама скаути, които търсят заедно не повече от 3 мин.;
5. Да може да кодира и декодира съобщение, като използва приетите прости кодове;
6. Да може да използва фотокопирна техника, факс;
7. Да дефинира и съблюдава системата за тревога на своя патрул (кой на кого се обажда и за какво), редовно да й прави проверки;
8. Да има списък с игри, които развиват наблюдателността и вниманието, и да ги използва по време на патрулните дейности.

 

Сигналист

1. Скаутът трябва да познава принципите на предаване на съобщение с фенер. Да направи флагчета за морз, по начин, по който да се виждат на минимално разстояние от 300 м., както и табло с общите сигнали, които се използват от отряда;
2. Да може да приема и предава съобщение с флагчета с честота 20 букви/цифри в минута;
3. Да може да приема съобщение на морз чрез оптична комуникация (светлина, флагчета, др.) с прилична скорост. Да познава и използва видовете повик, както и основните сигнали и съкращения, използвани в отряда;
4. Да участва в подготвянето на отрядно щафетно предаване на съобщение (през деня и през нощта): избор на терен и точност на предаване, часове, координация между патрулите;
5. Да участва успешно в поне две щафетни предавания (едно през деня и едно през нощта) – да може да разположи патрула си правилно на своя пункт за предаване, да ръководи предаването и приемането на патрула, да осигури бърза и правилна обмяна на съобщенията.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ВЪЗЛИ И ВЪЖЕТАВъзли и въжета

 

Възли и въжета

1. Скаутът трябва да познава принципите на въжетата и възлите, използването на въжета от коноп и найлон и поддръжката им;
2. Да може да изчислява силата на отслабване на всеки възел и силата на скъсване на всяко въже;
3. Да познава съставните части на въжетата и значението на следните изрази: работен и свободен край, намотка, байт и т.н.;
4. Да може да използва 3 самозатягащи възела, да знае как се прави ухо на въже, 5 свързващи възела, 5 затягащи възела, 4 възела за извличане, 5 възела за плетене, 2 скъсяващи възела и 2 обтягащи възела;
5. По избор:
• Да си изработи сам хамак, мрежа за волейбол, изцяло въжена стълба, мрежа за провизии и т.н.;
• Сам да направи въжетата, необходими за инсталациите на патрула си по време на лагер;
• Да подготви и ръководи построяването на маймунски мост (три въжета);
6. Повече от 3 месеца да обучава патрула си в правенето на възли

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ОРИЕНТИРАНЕОриентиране

 

Общи изисквания за всички специалности:

1. Скаутът трябва да може да се ориентира точно по околния терен чрез часовник, бусола, карта и ветропоказател. Да може да покаже без затруднение полярната звезда;
2. Да преведе патрула си с помощта на компас по разностранен терен и по трасе с дължина от 3 км. или повече както денем, така и нощем;
3. Да познава различните ъгли за движение (азимут, пеленг), различните системи за измерване на ъгли (градуси, гради, хилядни) и да може да ги преобразува;
4. Да намери на картата къде се намира, да определи координатите си и да покаже основните части на заобикалящият го терен според картата.

 

Спортно ориентиране

1. Скаутът трябва да познава правилата за организиране на трасе по спортно ориентиране и как да използва бусола;
2. Да подготви за патрула или отряда трасе по спортно ориентиране, да изработи фенери и система за контрол (перфоратори), да организира и осигури правилното изпълнение на състезанието;
3. Да е взел участие в провеждането на много състезания по спортно ориентиране и да се е представил задоволително;
4. Да преведе патрула или отряда си по трасе за спортно ориентиране бързо, стегнато и точно.

 

Пътешественик

1. Скаутът трябва да притежава пълен комплект за поход: раница, калъф за карти и компас, брадвичка, аптечка, прусик – 10 м., парчета алуминиево фолио, спасително фолио, ветроустойчив кибрит в подходяща опаковка. Облеклото е винаги скаутска униформа;
2. Да може да измине по карта и компас разстояние от 15 км. (разделено на третини – две през светлата част и една през тъмната част на денонощието): трасето да се избере от Отрядните водачи според интересите на скаута, за да се приложат техники на ориентация, изследователските умения, смелостта, решаването на проблеми. Да си сготви посредством методите на траперската кухня. Да си приготви бивак и да прекара нощта. Да помисли върху тема свързана със скаутския живот, дадена от Съвета на честта.

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ДЪРВЕНО-ВЪЖЕНИ КОНСТРУКЦИИДВК

 

ДВК

1. Личната брадвичка на скаута да е винаги с него, да е чиста, остра и готова за работа;
2. Скаутът трябва да познава в дълбочина всички инструменти, които се използват за ДВК, и да се грижи за патрулните инструменти по време на лагера;
3. Да познава различните видове дървета, използвани за ДВК, да познава както силните, така и слабите им страни;
4. Да познава различните видове сглобки и да изготви умален модел за обучение на новаците в патрула;
5. Да изготви план за лагерните инсталации на патрула, като се вземе предвид възможностите, които предоставя терена (дървета, камъни, наклон...) и като се има предвид преди всичко минималното изсичане на околните дървета. След приключване да се оцени от Съвета на честта (като се вземат под внимание 6-ти и 9-ти скаутски закон);
6. Да изготви план и макет на конструкциите на патрула и да определи количеството и дължината на необходимите дървета;
7. Да може да отсече дърво с диаметър 10-15 см. (което да падне в избрана посока), да го окастри, нареже, да обезопаси дънера и да почисти околностите;
8. Да може да прави следните свързвания: квадратно, диагонално и успоредно сплитане и предпазване на въжето от разнищване. Да може да използва три възела за свързване, теглене, извлачване (дърварски, лодкарски, котвен, спасителен);
9. Като се съобразява с желанието на мнозинството от патрула си, да изгради по избор: флагщок, наблюдателница, наблюдателна кула, патрулна столова, препятствия за олимпиада, кула за скокове във вода, декоративна плетеница, лагерна арка, място за Съвета на честта и т.н.

Отрядният водач съблюдава да се спазват следните изисквания: естетика, симетрия, дали дърветата са подкастрени и оразмерени, качество на възлите и жлебовете, стабилност и т.н.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПЪРВА ПОМОЩПърва помощ

 

Изискванията за тази специалност се препокриват всяка година

 

Първа помощ

1. Скаутът трябва да може да прилага свободно и без да се замисля правилата за движение по пътищата в и извън населени места, сам или с патрула си, пеша и на колело, денем и нощем;
2. Да знае как да реагира при пътно транспортно произшествие (ПТП), и за какво трябва да внимава при пренасяне на пострадал;
3. Да разясни съдържанието на патрулната аптечка. Да използва аптечката без грешка, да се грижи за материалите и да поддържа аптечката в работно положение (да се грижи за подмяна на материалите с изтекъл срок на годност поне на всеки 3 месеца);
4. Да може да дава правилна първа помощ при: малки рани, натъртвания и удари, ужилвания от насекоми, пришка, изгаряне 1-ва степен;
5. Да може да прави над 5 превръзки с триъгълна кърпа и да знае тяхното приложение;
6. Да може да направи импровизирано обездвижване на крайник със съмнения за счупване;
7. Да знае разположението на основните артерии и да може да спре средно и силно кръвотечение, венозно и артериално (точки на притискане, кръвоспиращи превръзки);
8. Да покаже, че е способен да повдигне транспортирания ранен или болен с помощта на останалите от патрула си и да го постави в превозно средство или на легло, като вземем предвид сигурността и комфорта на пострадалия (да се транспортира на ръце, на гръб или на носилка);
9. Да изработи за кратко време (около 5 мин.) импровизирана носилка и да пренесе (с помощта на други) пострадал безопасно на не по-малко от 500 м.;
10. Да може успешно да прави КПР (сърдечен масаж/дишане уста в уста).

Курс по ПДП от БМЧК трябва да се изкара задължително преди даването на тази специалност. Тази нашивка се носи на десния ръкав.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИНТЕНДАНТИнтендант

 

Интендант

1. Скаутът трябва да запише (в тетрадка или тефтер) необходимите пропорции на различните хранителни продукти, които съставят едно хранене (месо, зеленчуци – картофи, ориз и т.н., плодове – ябълки, праскови и т.н., млечни продукти...);
2. Да познава основните принципи на диетологията, основните групи хранителни продукти и различните витамини и да състави уравновесено меню за 5 дни;
3. Да се погрижи за изхранването на патрула си по време на 5 двудневни излета: да се състави меню, да се установят количествата, да се направят покупките, да се изчисли сумата на човек за храноден;
4. По време на лагера да се погрижи за съхранението и опазването на хранителните продукти за патрула си. Хранителните продукти трябва да са свежи и чисти;
5. Да се погрижи до края на лагера да се е занимавал с интендантството на лагера за 1 ден: определяна на меню, покупки, сметки.
Това условие се изпълнява заедно с интенданта на лагера и под негов контрол.

 

Инвентарчик

1. Скаутът трябва да знае как да поддържа палатка в добро работно състояние, да знае как да направи възел-обтегач и да може да заменя обтяжките. Да може да изсуши и сгъне палатка. Да може да почисти, подреди и провери различните части на палатката и да ги прибере в подходящите торби;
2. Да се заеме с поддържането и подреждането на патрулния инвентар (инструменти, съдове и т.н.) в продължение на една година. Да може да използва правилно материалите;
3. Да маркира патрулният инвентар, да го подготви за лагер и за излети по такъв начин, че всички остриета да са обезопасени (брадви, триони и т.н.);
4. След приключване на лагера да организира патрула да почисти, заточи, поправи, смаже и подреди патрулният инвентар;
5. Да поддържа инвентарната книга на патрула (състояние, употреба, цена) в продължение на една година;
6. Да предостави необходимите материали за всяка дейност на патрула и да се погрижи за тяхното връщане;
7. Да може да поправи, да ръководи поправка или да изработи необходим инвентар (дръжка на брадва, лопата, протектор за триони, каса, платнище на платка, навес за инструменти, съхранение на въжетата).

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ СПОРТИСТСпортист

Общи изисквания за всички специалности:
1. Скаутът трябва да съблюдава и изпълнява хигиенните изисквания както по време на лагер, така и вкъщи:
• Обща чистота (тяло, коса, дрехи);
• Къпане;
• Пълна смяна на дрехите преди сън;
2. Да притежава тетрадка с игри, подредени по вид, да я допълва редовно и да си служи с нея по време на спортните игри на патрула.

 

Лека атлетика

1. Да практикува популярен спорт или да постави рекордно време на Оцеляването;
2. Плуване: 50 м. свободен стил (освен в случаите на лекарска забрана);
3. По избор:
• Да се изкачи по 3 метрово въже 2 пъти;
• Да може да ходи на ръце;
• Да може да направи скок-кълбо през препятствие с височина 1 м.;
• Да може да ходи по греда;
• Да повдигне скаут със същото тегло и да го пренесе, без да го поставя на земята на разстояние от 100 м.;
4. Да помага с идеи при изготвянето на Олимпиада или да ръководи сутрешната гимнастика на патрула си по време на лагер.

 

Отборни спортове

1. Да съдийства коректно по време на една среща, като се съблюдават официалните правила;
2. Да заеме мястото си в отбора по време на поне пет срещи, без да натрупа санкции от реферите за некоректно или опасно поведение на терена;
3. Да организира и проведе 3 игри на открито за патрула или отряда си.

 

Колоездене

1. Да може да поддържа велосипеда си: да може да го почисти, смаже, да настрои кормилото, седалката и осветлението;
2. Да притежава малък ремонтен комплект и да може собственоръчно да залепи спукана гума, да смени верига, жило на спирачка, перо на спирачка, вътрешна гума;
3. Правилно да разпредели товара на колелото си (с и без дисаги и багажник);
4. Да познава правилника за движение и да го спазва. Да познава основните знаци и да се придвижва правилно в града;
5. Да може да премине по определено трасе със спирания и тръгвания, осморки и т.н.
6. Заедно с един или повече скаути от патрула си да направят велопоход от минимум 60 км. с ясна цел: изследване на място за лагер, посещение на историческо място... Да знае правилата за движение на Отряда по пътното платно и сигналите, използвани от Отряда.

 

Спортист
(тенис, кънки на лед, спортна гимнастика, стрелба с лък или малокалибрено оръжие...)

1. Да притежава необходимата екипировка за практикуване на избрания спорт;
2. Да знае и да спазва правилата на спорта и указанията, по които този спорт се практикува безопасно;
3. Да спазва изискванията за безопасност (медицински и специални);
4. Да покаже спортни постижения, които показват истински интерес в този спорт;
5. Да въведе някой от патрула си в този спорт или да участва в спортна демонстрация, в спортен празник или в спортна среща.

 

Треньор

1. Да състави трасе с препятствия за обща физическа подготовка, което да съдържа:
• Гладко бягане 25 м.;
• Катерене по въже с помощта на краката 4 м.;
• Вървене по греда с дължина 5 м., ширина 20 см., на височина 80 см., като носи нещо леко;
• Гладко бягане 100 м.;
• Хвърляне на топки (100-150 гр.) в цел 2х2 м. на разстояние 12 м. и височина 1,5 м. Трябва да може да улучи целта с поне 1 топка (всеки разполага с 10 топки);
• Бягане с препятствия 150 м. (минимално разстояние между препятствията 25 м.), двойно препятствие с височина поне 80 см. (първо с височина 30 см., второ – 60 см.), 5 м. лазене под препятствие с височина 55 см., изкачване на стена с височина 2,40 м.;
• Вдигане на тежест от 20 кг. от земята и поставяне на маса с височина 1,5 м.;
2. Да запише резултатите на своя патрул и да следи за подобряването им по време на едно тримесечие;
3. Да може да премине трасето за по-малко от пет минути.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ БОЙНИ СПОРТОВЕБойни спортове

Общи изисквания за всички специалности:
1. Скаутът трябва да съблюдава и изпълнява хигиенните изисквания както по време на лагер, така и вкъщи:
• Обща чистота (тяло, коса, дрехи);
• Къпане;
• Пълна смяна на дрехите преди сън;
2. Да притежава тетрадка с игри, подредени по вид, да я допълва редовно и да си служи с нея по време на спортните игри на патрула.

 

Бокс / борба

1. Да издържи в единоборство с противник в неговата категория в боксов мач, или борба от 2 рунда по 90 сек.;
2. Да покаже няколко основни удара или хватки и тяхното париране.

Източни бойни изкуства

1. Да притежава зелен колан в избраното източно бойно изкуство.

СПЕЦИАЛНОСТ ПЛУВАНЕ

 

Плуване

1. Скаутът трябва да знае официалните изисквания и изискванията за безопасност и да ги спазва и налага по време на водни дейности;
2. Да може да плува 100 м. свободен стил за 110 сек.;
3. Да може да плува 1000м. свободен стил, без ограничение за време;
4. Да може да изпълнява задоволително два стила на плуване (за предпочитане бруст и кроул);
5. Да може да скача правилно във вода с главата напред от височина 2,50 м.;
6. Да може да скача, без колебание, с краката напред от височина 5 м.;
7. Да може да плува под вода 10 м. на дълбочина поне 2 м. след гмуркане.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИзследовател

 

Изследовател

1. Скаутът трябва да притежава пълен инвентар за изследване: калъф за карти, необходими карти, кривомер, компас, линия, тетрадка за записки и кроки, цветни моливи, гума, лична аптечка, фотоапарат и, ако има нужда, диктофон;
2. По време на патрулните излети:
• Да направи панорамно кроки;
• Като вземе за отправна точка дадена права, да направи топографски точно кроки;
3. Да направи изследователски поход (сам или с приятел скаут) в продължение на три или четири дни, като спи на палатка и сам приготвя храната си.
Изследователският поход трябва да отговаря на следните изисквания:
• Ако е пеша или с кану – 30 до 40 км.
• Ако е на велосипед – 100 до 150 км.
4. Да подготви грижливо похода (регионални пътеводители, места за спане, карти) и програма за него (хората, дейностите им, ежедневието им, радостите и мъките им и т.н.).
Проекта трябва да бъде прегледан от отрядния водач, който да предложи специална мисия по пример на:
• Търсене на място за лагер;
• Търсене на места за различни дейности (напр. голяма игра);
5. Да записва в специален дневник наблюдения на характерни случки, събития, природни дадености, изследване на територията, регионална история и срещи с хора;
6. След приключване на изследователския поход скаутът трябва да направи доклад за това как се е справил. Този доклад трябва да съдържа разсъждения върху бележките от дневника, едно топографско кроки, две панорамни кроки, както и рисунки, снимки или други интересни елементи.
Този доклад трябва да се представи пред отряда под формата на табло със снимки или компютърна презентация.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ЖУРНАЛИСТЖурналист

 

Журналист

1. Скаутът трябва да може да набере на текстообработваща програма писмо (да се съблюдава представителност, подпис...) и да надпише плик без грешки;
2. Да изготви и представи три статии за отряда или патрула, медията е по избор на кандидата;
3. Да участва в съставянето на патрулен, отряден или ученически вестник, като сам изготвя оформлението на страниците;
4. Да напише по интересен и увлекателен начин статии, скечове, текстове на песни или истории за патрулния или отрядния дневник;
5. Да може да си служи с диктофон;
6. Да състави статия, съдържаща снимки или рисунки и текст, отнасящ се за лагер или събитие от живота на отряда или патрула, и да я изпрати на сайта на Организацията. Редакторите на сайта ще поставят оценка на статията.

 

Регионален гид

1. Скаутът трябва да подготви индивидуално или групово пътуване (целта на пътуването се поставя от отрядния водач). Да знае как се използва пътна карта, за да състави плана си, да може да закупува билети, да прави резервации и да чекира багаж;
2. Да знае важните исторически събития в своя регион и да може да разкаже сбито за дадено историческо събитие или паметник;
3. Да може веднага да упъти чужденец към адресите или местоположението на най-близките: кметство, РПУ, пожарна, болница, поликлиника, гара, стоянка на таксита, поща, аптека, автомонтьор, ресторант, хотел;
4. Да знае посоката (или пътя) до по-важните населени места в радиус от 50 км.; да състави опростено, но точно кроки на съседните градовете и села. Да може да навигира някого през деня и през нощта в града;
5. Да изготви и изпълни, заедно с отрядния съвет, градска голяма игра, която позволява да се опознае града, или да навигира лично шофьор по предварително уточнено трасе през нощта, което скаутът е минал през деня с автомобил;
6. Да представи сам или с помощта на други кандидати своя град или регион, или друг регион, който кандидата познава добре, като използва местния фолклор: регионални ястия, песни и танци, диалект, обичаи, носии...
7. Да организира за отряда, за семейството си или за патрул от друг отряд, може и от чужбина, програма с интересни места, часове за пътуване, бюджет...

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ТОПОГРАФТопограф

 

Топограф

1. Скаутът трябва да познава елементарни топографски термини: паралели, меридиани, географски координати, различните проекции (конус, цилиндър, азимутна полярна и екваториална) и форми на релефа;
2. Да уеднакви личните си мерки за ъгли и разстояние: стъпка, крачка, дължина на пръстите, на ръката...
3. Да може на око да определи разстоянието и размерите на недостижим обект, като взима предвид атмосферните условия, осветеността, терена;
4. Да знае размерите на няколко стандартни обекта (прозорец, височина на къща, на етаж, на телеграфен стълб, камион, разстояние между два телеграфни стълба, два стълба за високо напрежение, различни дървета...);
5. Да има топографски набор (планшет за карти, тефтер, карти с различен мащаб, цветни моливи, химикал, бусола, гумичка, една или повече решетки за панорамни кроки и работещ кривомер);
6. Да може да работи с карти:
• Да притежава основни знания относно дейностите, които изискват работа с карти (геодезия, топография, картография);
• Да познава основните мащаби на най-разпространените карти (пътни и туристически), да е в състояние да ги разчита. Да може да си служи с аеро фото снимки;
• Да познава основните символи по картите и да ги предаде на новите скаути от патрула;
• Да познава основните процеси по пренасянето на терен върху плоскост (хоризонтала, кота, полухоризонтала...).
• Да може да различи връх, плато, равнина, ждрело;
• Да може да определи височината на дадена точка на картата;
• Да може да направи хоризонтален профил на поход, на оптично предаване на морз или на терена от един пост до друг; или на мястото на следващия лагер да определи по карта сенчестите или скрити части на терена и да потърси възможни места за сигнализация на дълги разстояния, или да изготви панорамни кроки;
7. По избор:
• Да направи топографска карта на мястото на лагера (размери най-много 500х500 м., мащаб 1/2000), като посочва местата на биваците на патрулите, големите конструкции, терена на плаца, олимпиадата...
Да покаже също и характерните точки на лагера с панорамно кроки;
• Да направи макет на терена;

• Да знае значението на легендите и маркировките в полето на картата;
• Да може да изчислява процента на допусната грешка в оразмеряването;
• Да може да определи точката, в която се намира, като използва две точки от картата или с помощта на планшет и транспортир.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПРЕВОДАЧПреводач

 

Преводач

1. Скаутът трябва да може да поддържа разговор на избраният език. Да може да брои, както и да разбира числата. Да може да се обажда по телефона;
2. Да има познание върху паричната система, мерките за тегло, дължина и температура на страна, в която се говори езикът;
3. Да може веднага да преведе на български писмо или кратък текст.
4. Да прочете книга, написана на избрания език, след което да я преразкаже устно на същия език;
5. Да знае основни ежедневни думи, фразите за учтивост. Да може да представи себе си и някого другиго;
6. Да е прекарал поне един ден в страна, в която говорят избрания от кандидата език, или да има приятел, с когото да си кореспондира на избрания език;
7. По избор:
• Да направи за патрула си презентация върху страна, в която говорят избрания език, под формата на мултимедийна презентация, пано със снимки, видео клип, статии от вестници и т.н.;
• Да организира двуезична игра по време на международен лагер;
• Да помогне на чужденец в страната ни;
• Да превежда на българи в чужда страна.

 

Скаути без граници

1. Скаутът трябва да говори свободно два живи езика, освен майчиния;
2. Да подготви пътуване (план, места за посещение, транспорт, местни контакти), като се грижи за придвижването и съставя дневник с кроки, скици и снимки;
3. Да състави мини речник на скаутските термини на български и на един чужд език;
4. Да организира патрулни игри между своя и чуждестранен патрул по време на международен лагер;
5. Да представи на патрула си избрана държава чрез мултимедийна презентация, пано със снимки, видео клип, статии от вестници и т.н.;
6. Да чете редовно скаутска литература от чуждестранна организация и да я обсъжда с патрула си;
7. Да напише статия за чуждестранно скаутско издание;
8. Да знае три скаутски песни на чужд език и да научи патрула си да ги пее.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ОПОЗНАВАНЕ НА СВЕТАОпознаване на света

 

Опознаване на света

1. Скаутът трябва да посети с патрула си летище или пристанище, ако има наблизо, и да разкаже накратко как това място се е превърнало в кръстопът за хората;
2. По избор:
• Да състави албум, в който с помощта на снимки, рисунки или текст да покаже от една страна живота на едно дете от Европа, и от друга на три други деца от различни части на света. Препоръчително е да избере страни от различни културни цивилизации;
• Да събере колекция от 500 марки;
• Да събере информация и да направи табло с основна световна тема (обезлесяване, помощ на развиващите се страни, борба срещи болести, глад);
• Да се запознае с и да изнесе презентация върху зараждането на скаутската идея у лорд и лейди Б-П и развитието на идеята в България и по света;
3. Да познава основните международни организации и да направи задълбочено проучване върху организация, в която България взима участие, нейните цели, начини на действие, постигнати резултати;
4. В продължение на месец да разучава важните световни събития и да ги представи в един своеобразен „световен вестник” с помощта на снимки и на статии;
5. Да използва събраната информация за световни събития, за да изготви сценка за лагерния огън или да подготви чуждестранно ястие или игра с международна тема;
6. Да участва с патрула си в няколко чуждестранни игри или да научи патрула си на три чуждестранни песни или танца.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ НЕБЕТО НАД НАСНебето над нас

 

Астроном

1. Скаутът трябва да може да намери север в ясно небе във всеки един момент от деня и нощта. Да определи часа без часовник (през деня допустимата грешка е +/- 30 мин.);
2. Да наблюдава и да може да разпознава фазите на луната по време на един лунен месец;
3. Да направи осветена подвижна карта на звездното небе и да я използва по време на вечер за наблюдение на звездите;
4. Да заснеме нощното небе (експозицията да е няколко часа) и да проследи движението на звездите. Апаратът трябва да е центриран върху полярната звезда;
5. По време на вечерно наблюдение на звездите да покаже на патрула си 8-10 нови за тях съзвездия, като си служи с определена звезда за отправна точка. Да може да покаже 7 основни звезди от съзвездията и да разпознае 3 планети;
6. Да състави проучване върху космическите постижения или да посети една обсерватория. Да представи проучването или посещението си на табло в скаутския клуб.

 

Метеоролог

1. Скаутът трябва да направи метеорологична станция, която да съдържа барометър, хигрометър и термометър, също така да постави метеометър (уред за измерване посоката и скоростта на вятъра) и уред за измерване на падналия валеж (последните два уреда трябва да се изработят от кандидата);
2. По време на лагер или вкъщи с помощта на метеостанцията:
• Редовно да снема показанията на уредите и да ги записва според използваните графики и знаци. Всяка вечер да прави прогнози за времето през следващия ден и да ги сравнява с времето през деня;
• Да отбелязва състоянието на небето през деня: видове облаци, височината и значението им;
• По време на лагер да разбере основните характеристики на местността (имената на ветровете, показателите, които животните използват) и местните показатели за времето;
3. Да може да чете и разбира метеорологичната информация, която се съобщава по националното радио, в картите във вестниците и по телевизията. Да познава скалата на Бофорт и какво означават зоните в метеорологичния бюлетин;
4. Да познава основните системи за изменение на облаците.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ КАКВО СЕ КРИЕ ПОД ЗЕМЯКакво се крие под земята

 

Геолог

1. Скаутът трябва да знае колко време е необходимо за създаването на хумусен слой, каква е ролята на растенията, микроорганизмите и червеите. Да знае основните причини за замърсяване на почвата (увеличаване на сметища, интензивна експлоатация на почвата, злоупотреба с изкуствени торове и пестициди, прекомерно обезлесяване), последвалата ерозия, и превръщането ѝ в пустиня в определени случаи;
2. Да покаже с държанието си всеки ден у дома, на училище и по време на лагер, че е разбрал, че спирането на замърсяването на природата зависи от всеки един. Отрядният съвет ще следи специално за подредеността на бивака на патрула на кандидата по време на лагер, ефективността на справянето им с отпадъците (дупки за отпадни води с правилна дълбочина, чистота на бивака...) и състоянието на терена след заминаване;
3. Да познава основните типове скали (седиментни, вулканични, метаморфни...), характерните им особености и начинът им на образуване;
4. Да може да познае същността на терен (по избор: глинест, мергелен, песъчлив, гранитен, вулканичен, метаморфен...), неговите характеристики и как това се отразява на околния пейзаж: растителност, водосбор, релеф, култури, обитатели. Да обясни и ролята, която играят климатичните елементи върху тях (вятър, вода, лед, температура);
5. Да има понятие от историята на Земята: да познава главните геоложки периоди и да даде като пример по едно събитие, което се е случило през всеки от тях;
6. Да състави колекция от 20 камъка или минерали, ако е възможно и 5 фосила. Да представи пробите, като посочи: имената, възрастта или геоложкия период, ако е възможно и точните им координати (може да се използва GPS);
7. След като е направил посещението и е събрал информация предварително, по избор:
• Да заведе патрула си в кариера или мина (задължително се иска разрешение и не се влиза без придружител);
• Да помага на компетентно лице в археоложки разкопки, минни разузнавания или направата на геоложка карта;
• Да посети с водач нефтена или водна сонда, след което да състави презентация на патрула си как функционира.

 

Палеонтолог

1. Скаутът трябва да знае колко време е необходимо за създаването на хумусен слой, ролята на растенията, микроорганизмите и червеите. Да знае основните причини за замърсяване на почвата (увеличаване на сметища, интензивна експлоатация на почвата, злоупотреба с изкуствени торове и пестициди, прекомерно обезлесяване) и последвалата ерозия, и превръщането ù в пустиня в някои случаи;
2. Да покаже с държанието си всеки ден у дома, на училище и по време на лагер, че е разбрал, че спирането на замърсяването на природата зависи от всеки един. Отрядния съвет ще следи специално за подредеността на бивака на патрула на кандидата по време на лагер, ефективността на справянето им с отпадъците (дупки за отпадни води с правилна дълбочина, чистота на бивака...) и състоянието на терена след заминаване;
3. Да познава особеностите и начина на образуване на седиментните скали и фосилите (фосилизация);
4. Да познава стратиграфията (как са разположени слоевете на терена във времето) и ролята, която изпълняват определени фосили, за определяне на възрастта на слоевете. Да знае по едно характерно семейство организми фосили за всяка геоложка ера;
5. Да състави колекция от 20-30 различни фосила. Да представи експонатите, като посочи семейството, ако е възможно, видът им, възрастта (геоложкия период) и точното място на намирането им (може да се използва GPS);
6. Да подготви палеонтоложка екскурзия с помощта на книги, геоложки карти и/или палеонтолог. Да заведе патрула си на фосилно находище, да организира събиране, подготовка и представяне на фосилите. В скаутския клуб да обясни накратко къде и как са живели тези организми (на сушата, в море или спокойна вода, екологична ниша, храна, начин на придвижване...) и начина, по които са запазени до днес.

 

Спелеолог

1. Скаутът трябва да познава правилата за безопасност преди и по време на проникване в пещери или други природни обекти. Да познава опасностите под земята свързани с неспособност, неблагоразумие, паника, неподходящо оборудване, покачване на вода, замърсяване, хипотермия. Да познава необходимите предпазни мерки, които трябва да се предприемат, поддръжката и проверката на оборудването;
2. Да знае, че проникванията не трябва да се извършват в групи по-малки от трима човека, да познава специфичните трудности на подземното спасяване (влажност, ниши, скални образования), да може да оказва първа помощ и да обясни на спешните служби (телефон 112 и АСО) подробности относно инцидента;
3. Да притежава основното облекло (гащеризон, термобельо, каска) и осветление (основно и запасано електрическо) (и ацетиленово*)
4. (Да може да постави карбидката си, да може да я напълни с вода и карбид, да регулира притока на вода и ацетилен правилно и икономично преди проникване*);
5. Да може да се облече и сложи каската си и осветлението си в пълна тъмнина;
6. Да може да сменя батериите на основното и запасното си осветление в пълна тъмнина) (Да може да почиства дюзата на карбидката си и, ако е необходимо, да я замени*);
7. Да познава и да може да използва статични въжета, примки (въжени, лентови, метални), спелеоложка стълбичка, самохвати, десандьор, карабинери, планки, рапел рак...;
8. Да може да прави и използва правилно основните възли. Да може да се осигурява на закрепвания, да знае как да оборудва система с няколко вида закрепвания;
9. Да е направил две прониквания в различни хоризонтални пещери (без наличие на въже);
10. Да се грижи, почиства и съхранява оборудването си в добро състояние след прониквания;
11. Да може да открие входа на пещера на карта: координати и, ако има, височина над основния терен, да направи кроки, за да може да намери входа на терен;
12. Да може да състави пещерна карта на интересна част от пещерата (хоризонтална дължина 30-50 метра);
13. Да има основни познания по карстология (характер на терена и скалите, образуване на обеми, роля на водата...), да познава подземните замърсявания и опасността от тях, да се обърне внимание върху замърсяването на водата. Да знае как са се използвали пещерите от хората (праистория) и да знае мерките, които се предприемат за запазването на тези места, артефакти или рисунки. Да има основни познания по биоспелеология, да пази много внимателно пещерните образувания, които са се формирали в течение на милиони години.

*Ако кандидата притежава ацетиленово осветление – карбидка. Това изискване не е задължително.

За да се придобие тази специалност се изисква успешно издържан курс „млад пещерняк” към БФСп.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ПЛАНИНАРПланинар

 

Планинар

1. Скаутът трябва да притежава необходимата екипировка, която позволява извършването на преходи в планината. Да знае какви са особеностите на подходящия тип облекло, обувки и раница и за какъв тип преход могат да се използват;
2. Да знае номера на ПСС за съответната планина, в която прави своя преход. Да може да преценя промените в метеорологичното време по време на прехода, за които свидетелстват наблюденията на терена и прогнозата за времето;
3. Да познава правилата за движение в планината (стойки, почивки, индивидуална и групова дисциплина, храна) и правилата за безопасност по време на ходене (извън пътеки, по фирн, сипеи...);
4. Да знае значението на няколко особености в планинския терен (поне 15) и да може да ги намира на картата, например: игла, зъбер, морени, парапет, корниз, камина, плато...;
5. Да познава различния тип планини според височината им. Да познава основните представители на флората и фауната (защитени места и видове).

 

Планински наблюдател

1. В част от планинска местност скаутът трябва:
• В продължение на една година да се запознае и наблюдава част от флората или фауната. Да се отбележи всичко, което се случва (например: птиците, които посещават дървото, което бива наблюдавано).
Да се направи доклад: състояние на наблюдавания терен, снимки и/или рисунки, дневник на наблюдавания терен;
• Да изследва или направи репортаж (табло със снимки, филм, обсъждане...) за основен елемент от човешката дейност в планината. Например: специфична икономика (въгледобив, мини, каменни или минерални кариери, експлоатация на горите...), традиционни селскостопански дейности, модернизиране на дейността.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ МОРСКИ СЪКРОВИЩАМорски съкровища

 

Приятел на морето

1. Скаутът трябва да направи обикновен аквариум и да го напълни с подходящите животни и растения: водорасли и водни треви, водни животни, риби;
2. Да води наблюдения върху водно тяло: езеро, лагуна, морски бряг, като набляга в дневника си върху почвата, флората, фауната;
3. Да може да си служи с въдица и да може да я поддържа и поправя. Да избира подходяща стръв според сезона и вида ловена риба. Да приготви, поне три пъти, на патрула или семейството си ястие от риба или морски дарове, уловени от кандидата;
4. Да наблюдава водолюбиви птици и да може да различава основните видове (гмурци, рибарки, чайки...) и миграционните им пътища.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ СЛЕДОПИТСТВОСледопитство

 

Следопитство

1. Скаутът трябва (в игра на КИМ) да наблюдава в продължение на 1.5 мин. 24 различни предмета, след което да опише задоволително 20 от тях;
2. С вързани очи да познае:
• По обоняние: 8 от 10 течни или твърди вещества използвани в ежедневието;
• По слух: 8 от 10 разнообразни звука;
• По допир: 12 от 15 вещества (като сухи листа на подправки, брашно, захар...);
3. Да състави тетрадка с различни игри за развитие на наблюдението, игри за дебнене и т.н., които да играе с патрула си;
4. По време на игра за дебнене да се възползва от терена и растителността, за да изненада караула. Да използва също и техниките за камуфлаж и безшумно приближаване;
5. Да следва определен човек на разстояние 500-600 метра с помощта на стъпки и други следи;
6. Да следва в продължение на 2 км. един патрул без да бъде видян, като отбелязва държание, характерни фрази, багаж...;
7. Да може да различава поне 6 следи на животни в природата. Да направи 6 отливки на следи (птици, домашни или диви животни);
8. Да проследи и наблюдава 3 диви животни или птици в естественият им хабитат. Да запише наблюденията си. Да снима поне един вид;
9. По време на лагер или друго излизане, нощно време (продължителност най-много 2 часа), сам или с помощта на горски, да наблюдава диви хищници. Да запише наблюденията си.

 

Пазител на гората

1. Скаутът трябва да направи общо проучване върху гора в собствения си или друг регион в България, да изследва една гора или горски масив: площ, скорост на растеж, основни видове, гъстота на дърветата, вид на гората (храсти, високи дървета, висока гора с подлес, регенеративна сеч), използване на дървения материал (дъскорезници, дърва за огрев, хартиени фабрики, добиване на смола, мебелни заводи, занаятчии...);
2. Да измери кубатурата на 5 дървета с различни размери и да определи възрастта на едно дърво;
3. По избор:
• Да направи малък разсадник за местен вид: бор, дъб, бук. Качество на почвата, пикиране, засаждане;
• Да засажда поне едно дърво на година;
• Да се погрижи за болно или счупено дърво;
• Да участва активно в управлението на една гора (залесяване, подрязване, прокарване на екопътеки...);
4. Да направи под формата на табло, албум или изложба в скаутския клуб представяне на характерно дърво от региона:
• Силует (снимки или рисунка през различните стадии на развитие);
• Пъпки, листа, цветове, плодове;
• Начини за използване (по време на лагер, в селското стопанство, в индустрията);
• Или да състави колекция от 25 вида дървета и храсти (колекцията да включва листа, кора и дървесина).

 

Орнитолог

1. Скаутът трябва да избере вид птица и да наблюдава начина ù на живот в природата: гнездене, мътене, развитие на малките, навици, миграции, или да отгледа птица в клетка, като записва наблюденията си;
2. Да разпознае в природата 8 вида птици според силуета, полета, песента или гнездото им. Да състави кратък списък с наблюденията на 2 от птиците (хабитат, гнездо, яйца, храна). Да събере пера, стари гнезда, изоставени яйца (на незащитени птици);
3. Да се научи да имитира песента на 4 вида птици или да ги запише, или да заснеме хищна птица;
4. Да може да различи поне 2 животни, които вредят на птиците (лисица, невестулка, бялка, пор, съсел, ястреб, сокол). Да разучи начините им на живот и хищните им навици;
5. Да заведе патрула си да наблюдава птици и с помощта на бинокъл да направи: записване на песента на птиците, заснемане, различаване на водолюбиви птици, горски, планински и непрелетни... И да представи своите наблюдения;
Или да организира с патрула си защитата на птици: зимни хранилки, гнездилки, защита от „вредители”.
6. По възможност да посети Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Да направи представяне на това посещение на останалите скаути.

 

Ботаник

1. Скаутът трябва да разпознава в природата, независимо от сезона, 10 дървета или храсти – 3 от които иглолистни. Да познава начините им за използване и калоричността им при горене;
2. Да си изработи и да използва набор от билкарски уреди: кутия, щипки, лупа, преса;
3. По избор:
• Да разпознава 5 вида ядливи диви растения, да ги събере и да приготви ядливите части (стебло, листа, плодове, семена, корени)*;
• Да разпознава 3 вида ядливи гъби, да ги събере и приготви*;
• Да разпознава 5 вида лечебни или ароматни растения, да ги събере, приготви или запази, като записва свойствата им (лечебни или ароматни)*;
• Да разпознава 3 вида отровни растения и 3 вида отровни гъби. Да научи и останалите членове от патрула си да ги разпознават чрез рисунки или ясни и точни описания*;
4. С помощта на събраните растения да състави ботаническа карта на даден район: гора, влажна зона, планина, морски бряг, равнина.
Или да избере характерно растение за своя регион и да направи презентация;
5. Да изработи хербарий с 30 растения от своя регион, като за всяко отбележи:
• Име, място и дата на събирането;
• Дата на поникване, разцъфване, на даване на плодове;
• Възможно използване: медицинско, хранително, декоративно. Екземплярите да се приготвят чрез пресоване;
Или да състави гозби от диви растения и плодове и да го предложи на патрула си*.

*Важно: Задължително потърсете помощта на компетентен възрастен (лекар, биолог...) относно събраните растения и гъби преди да ги използвате!

 

Ентомолог

1. Скаутът трябва да притежава комплект ентомоложки материали:
• Пинсети;
• Кутия за съхранение на уловените екземпляри;
• Ентомоложки класьор;
• Флакон с вода;
• Кутия за колекции;
2. Да покаже как може да се умъртвяват насекомите без да страдат и как се предпазва колекция от влага и паразити;
3. Да разпознае в природата 10 различни вида насекоми. Да започне да съставя колекция;
4. Да води наблюдение над три вида насекоми вредители. Да покаже представители в етап гъсеница, какавида и възрастен индивид и причинените от тях щети. Да покаже начините за борба срещу тези насекоми;
5. Да води наблюдение над три вида полезни насекоми. Да покаже възрастен индивид и ползите от тях;
6. Да организира за патрула си ентомоложка експедиция: лов, изложба, запазване в смола/силикон, защита на растенията;
Или да притежава вивариум, в който да отгледа поне три вида насекоми. Да запише и нарисува илюстрации по направените наблюдения;
7. Да направи презентация за насекомо, което живее в социален строй (пчела, мравка, термит), с бележки и резултати от изследванията;
Или да представи колекция, съдържаща 7 големи семейства насекоми, и много представители на всяко семейство.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ВЕЧЕРНА ПРОГРАМАВечерна програма

Общи изисквания за всички специалности:
1. Скаутът трябва да притежава тетрадка с песни и истории. Да изготвя и води скечове и песни. Да знае няколко игри, които развиват начина на говорене, присъствието на духа и себевладеенето;
2. Да може да чете високо и изразително по време на вечерната програма история, стихотворение и др. Да може да си служи с микрофон.

 

Вечерна програма

1. Да организира вечерна програма за патрула си с продължение половин час;
2. Да подготви и изнесе по време на вечерната програма по избор кратка сценка, няма песен, театър на сенките или куклен театър, след като се е погрижил за костюми, маски, кукли;
3. Да избере рамката на вечерната програма, като се ръководи от стила и атмосферата на лагера. Да се грижи за лагерния огън, да го запали и поддържа;
4. Да се грижи за лагерния огън по време на няколко вечерни програми, да има достатъчно сухи дърва, достатъчно светлина според случая, да отговаря за безопасността.

 

Оратор

1. Да направи изложение на тема, дадена от отрядния водач, с продължение поне пет минути, като си служи само с няколко кратки бележки;
2. Да води дебат безпристрастно и двете страни да са доволни от кандидата;
3. Да има много победи в играта „говорилня”, като се вземе под внимание присъствието на духа, себевладеенето, логиката на изказа и ораторското изкуство на кандидата.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ДРАМАТИЧНИ ИЗКУСТВАДраматични изкуства

Общи изисквания за всички специалности:
1. Скаутът трябва да се интересува от всичко, което засяга театралното пространство, било то кукли, мимове, пиеси или представления „Звук и светлина”. Да наблюдава и разучава играта на актьорите.

 

Актьор

1. Да работи редовно, за да постигне по-добро владеене на тялото си чрез гимнастика, танци, игра на мимове, сценки с и без диалог, песни;
2. Да изиграе няма сцена с продължителност около 5 мин. върху дадена на момента тема;
3. Да измисли герой от пиеса, като изработи необходимите аксесоари (костюм, маска...);
4. Да може да гримира някого за определена роля;
5. Да изпълни роля в пиеса или да участва в рецитал по време на училищен или друг празник.

 

Сценограф

1. Да се заеме с поставянето на сцена на театрална постановка по време на лагер. За да се изпълни това трябва да:
• Раздели пиесата на части;
• Раздаде ролите;
• Организира репетиции;
• Помогне на актьорите по-добре да изразят своите герои;
• Предвиди озвучение, музика и осветление;
• Представи пиесата или да я заснеме и покаже на скаутите.

 

Кукловод

1. Да изработи три кукли от най-различни материали (картон, плодове, зеленчуци, цветя, ) и да изпълни с тях кратка няколкоминутна сценка;
2. Да изработи и управлява кукла или марионетка с един от следните материали: плат, папиемаше, дърво и т.н.;
3. Да измисли опростен сценарий или да адаптира приказка или басня, след което да изпълни сценката (продължителност 10-20 мин.) пред детска публика (може и глутница вълчета), която трябва да съдържа следните елементи:
• Марионетки или кукли за ръка;
• Опростен декор;
• Осветление и озвучение;
• Сценарий.
За помощ може да се обърнете към компетентно лице.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ХУДОЖНИКХудожник

 

Художник

1. Скаутът трябва да скицира човек, пейзаж, животно или обект;
2. Да нарисува с въглен, графика или темпера портрет, пейзаж или нещо въображаемо;
3. Като използва любима техника (графика, линогравюра, картогравюра) да илюстрира стихотворение, патрулния или отрядния дневник;
4. Да украси програма за празника на отряда, скаутска връзка, меню, покани или декори за скеч край лагерния огън, като използва любимата си техника.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ТАНЦЬОРТанцьор

 

Танцьор

1. Скаутът трябва да познава основните танцови стъпки: валс, танго, полка, стъпка, подскок, приклякване, както и някои технически термини: носене, прехвърляне... Да може да танцува пет народни танца, единият от които трябва да е регионален, и да научи патрула си на тях;
2. Да състави прост танц под съпровод на популярна песен;
3. Да разполага с репертоар от фолклорни танци и да го обогатява по време на лагери и пътувания.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ МУЗИКАЛНИ ИЗКУСТВАМузикални изкуства

 

Музикант

1. Скаутът трябва да може да свири по задоволителен начин на инструмента, който е избрал;
2. Да изсвири една песен;
3. Да акомпанира на песен или танц;
4. Да помага музикално на отряда си по време на вечерни програми, празници, церемонии;
5. Да може да импровизира акомпанимент със следните материали: бутилки, триони, канчета, чаши, прибори...

 

Певец

1. Да научи патрула или отряда на една нова песен. Да може да отмерва ритъма и да дирижира;
2. Да има книжка с песни с различен характер, които позволяват на кандидата да анимира различните моменти от скаутския живот: празник, вечерна програма, поход...;
3. Да разучи нова песен или канон и да ги покаже на отряда;
4. Да изпее сам 15 различни песни, които са използвани от патрула (пълни текстове);
5. Да изпее с патрула си 3 познати песни, като се погрижи да уеднакви нюансите на изпълнение.

 

Литератор

1. Да разполага с литературна библиотека и да обясни защо е избрал тези заглавия;
2. Да изпълни задоволително поне две от петте условия:
• Да познава основните насоки на развитието на българската литература и да посочи основните моменти;
• Да може да открие и определи обхвата на литературен жанр или похват в Европа (сага, ода, басня, роман, мистерия и т.н.);
• Да открие паралели между историческа личност и литературни герои, като използва определен тип хора, например: Бай Ганьо, Странджата, Стефан Караджа, героите от „Записки по българските въстания” и др.;
• Да покаже взаимното влияние между два или три европейски автора от различни страни;
• Да открие и представи писател от неговия регион;
3. Да напише коректно новела, стихотворение, текст на песен, сценарий на малка пиеса или вестникарска статия;
4. Да представи и декламира текст от произведение на български автор по време на вечерна програма или да направи компютърна презентация върху живота му.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ МОДЕЛИЗЪММоделизъм

 

Стендов моделист

1. Скаутът трябва да има основни знания относно аеро- и хидродинамика и работата на ДВГ;
2. Да направи, използвайки модели, продавани в търговската мрежа, по избор:
• Модел на исторически верен самолет или друга летателна машина в мащаб 1/72 или 1/48;
• Модел на исторически верен кораб или друг плавателен съд в подходящ мащаб;
• Модел на исторически верен танк или друга бойна машина в мащаб 1/35;
3. Да се запознае с и приложи техниките за направа на макети или планове на релефа (полиестер, папиемаше, картон, гипс, шперплат). Изработеното трябва да може да се използва като декорация, учебно пособие, експонат;
4. Да направи макет на важен момент от скаутския живот: разпределението на скаутския клуб, конструкциите за следващия лагер в мащаб 1/10 или 1/20;
5. Да направи диорама на историческо събитие (може да използва модели, продавани в търговската мрежа). Събитието може да е от скаутския живот.

 

 

Радиолюбител

СПЕЦИАЛНОСТ РАДИОЛЮБИТЕЛ

 

Радиолюбител

1. Скаутът трябва да може да обясни принципите на разпространение на радио вълните, тяхното излъчване, както и приемането им. Да познава принципите на излъчване сред природата: избиране на подходящо място за излъчване, препятствия и т.н.
2. Да може да чете опростена радио схема.
3. Да може преди посещение на студио, работилница или ретранслатор, да обясни на патрула или отряда, за да могат останалите скаути да разберат насоките на специалистите.
4. Да може да определи началните стойности на апаратурата (приемник, предавател, усилвател) и да я настрои за излъчване и приемане.
5. Да може да определи антена според дължината на използваните вълни. Да познава проблемите свързани с отразяването на вълните и начините да увеличи излъчването на антената.
6. Да има основни познания върху базовата апаратура (усилвател, приемник, и т.н.).
7. Да може да използва прости измервателни уреди: напр. волтметър и амперметър, да може да запоява.
8. Сам, или с друг кандидат за специалността:
• Да може да сглоби, следвайки проста схема предавател, приемник и антена;
• Да проектира и сглоби на хартия следната конфигурация: антена, захранваща линия, приемник, изправител, КСВ-метър, предавател.

Преди даването на тази специалност, скаутът задължително трябва да придобие свидетелство за радиолюбителски клас 2 от Комисията за Регулиране на Съобщенията.