• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

   Да бъдеш скаут е да изживееш приключението на живота си и да надминеш пределите си.

   Заедно с над 28 милиона скаути от цял свят, да бъдеш скаут означава да имаш възможността да промениш света в едно по-добро място, научавайки и изживявайки много нови неща – приключения сред природата, участия в екологични и социални проекти, които спомагат за развитието на обществото, множество пътувания, нови запознанства и обмен на знания и опит между поколения и култури.

   Да бъдеш скаут е лесно, не изисква прекомерно много и със сигурност не е скучно. То е въпрос на воля и вътрешно разбиране, което те подтиква да се учиш и да действаш, знаейки че заедно скаутите са силни и постигат промени.

   Да бъдеш скаут означава да имаш вяра в себе си и останалите, да си образован и възпитан и полезен за околните, да не се обезкуражаваш и отказваш. Скаутът е „честен и почтен, лоялен, полезен, приятел, вежлив и етичен, опазва околната среда, уважава и почита родителите си, учителите си и водачите си, весел, пестелив и чист в мислите и делата си“. Скаутът не е перфектен, но е човек, който заедно с останалите желае да остави света едно по-добро място отколкото го е намерил.