• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

1. Водачът спазва Закона на скаута.

2. Водачът е лидер.

   2.1. Водачът умее да взема аргументирани решения.

   2.2. Водачът умее да работи под напрежение и при екстремни ситуации.

3. Водачът умее да работи в екип. Той потиска егото си за общата цел.

4. Водачът е отговорен и дисциплиниран.

5. Водачът е пример за подражание.

6. Водачът е креативен, мотивиран и активен в работата си.

7. Водачът е справедлив и обективен.

8. Водачът познава собствените си възможности и разпознава тези у другите.

9. Водачът е търпелив и толерантен към другите водачи и скаути.

10. Водачът е комуникативен, отзивчив, умее да изслушва и да отказва.

11. Водачът е винаги готов!