• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

   Всички членове на скаутското движение са длъжни да се придържат към скаутското обещание и закон, които представляват определен код на поведение, характеризиращ всички членове на движението.

Скаутството се основава на три най-общи принципа : "Дълг към Бога", "Дълг към другите" и "Дълг към самия себе си" - т.е. отношението към духовните ценности, към обществото и към самите нас.

 

Скаутско обещание:

Пред честта си и пред всички тук,

обещавам да се старая според силите си,

да изпълнявам дълга си към Бога и Отечеството,

да помагам на другите

да спазвам закона на скаута.

Обещах!

 

Скаутски закони

1. Скаутът е честен и почтен.

2. Скаутът е лоялен.

3. Скаутът е полезен и помага на другите.

4. Скаутът е приятел на всички и брат на всеки скаут.

5. Скаутът е вежлив и етичен.

6. Скаутът е приятел на животните и опазва околната среда.

7. Скаутът уважава и почита родителите си, учителите си и водачите си.

8. Скаутът е весел и с висок дух.

9. Скаутът е пестелив и опазва личната и обществената собственост.

10. Скаутът е чист в мислите, думите и делата си.

 

Като изпълняват изискванията на тези закони, скаутите се явяват носители на най-възвишените човешки добродетели - вярност, жертвоготовност, дисциплина, благородство.