• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

   Ако сте родител на скаут искаме да Ви приветстваме и благодарим!

   Ние осъзнаваме, че скаутството играе много важна роля в развитието на вашето дете и със Вашата подкрепа и поощрение това развитие ще бъде наистина пълноценно.

   Ако детето Ви отскоро е скаут, можете да научите повече за скаутите и скаутството на страниците Какво е скаутство и За скаутите. Детето Ви вече е член на 28-милионното семейство на скаутите, разпростиращо се в 216 страни!

   Ако детето Ви все още не е скаут, научете как на страницата Как да стана скаут.

   Ако имате желание да участвате като доброволец в Национална Скаутска Организация на България, посетете страницата Възрастни в скаутството.