• Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер
  • Национален летен скаутски лагер

   Още при създаването на скаутската организация са се обособили три различни възрастови групи, всяка от които работи по различни програми за обучение и дейности. Основно те са разделени така:

  1. Вълчета на възраст от 8 до 12 г.
  2. Скаути на възраст от 12 до 18 г.
  3. Ровери на възраст от 18 г. нагоре

   Вълчарството се занимава с децата и се стреми да ги направи по-добри деца. В него са заимствани всички герои от книгата на Ръдиард Киплинг „Книга за джунглата“. Чрез постоянни игри и приказки, вълчетата, под водачеството на Акела (Старшия вълк), се приучават да придобият добрите качества на животните и у тях се пробужда чувството за съзнание. Така малкото вълче се подготвя да стане скаут.

   Роверите са скаути с голям опит в скаутството, чиято задача е да помагат на своите по-малки приятели – скаути и вълчета, да преодолеят трудностите срещани в скаутския живот.

   Възрастните скаути обикновено вече са родители, преминали през програмите на скаутството и са техни привърженици. Те подпомагат водачите в работата им и заедно с родителите на скаутите създават Скаутски комитет към всеки отряд, дружина или регион. За повече информация посетете страницата Възрастни в скаутството.